Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I SAB/Wa 205/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-19

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o unieważnienie wyborów organów uczelni

I SA/Wa 1651/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SA/Wa 3566/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości

I OZ 400/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr BO7r-781-O-846/09 w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 762/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I SA/Wa 826/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

VII SA/Wa 268/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-14

Sprawa ze skargi: W. T. uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie: skreślenia z listy członków okręgowej izby inżynierów budownictwa

I OZ 298/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

V SA/Wa 1049/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania pochodzącej ze środków unijnych
1   Następne >   +2   +5   +10   16