Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

I SO/Łd 2/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-06

Wniosek w przedmiocie: określenia zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz nadwyżek podatku naliczonego nad należnym za poszczególne miesiące 2012 r. oraz obowiązku zapłaty podatku wynikającego z wystawionych faktur VAT

II SO/Łd 27/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-02-06

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I SO/Łd 2/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-16

Wniosek w przedmiocie: określenia zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz nadwyżek podatku naliczonego nad należnym za poszczególne miesiące 2012 r. oraz obowiązku zapłaty podatku wynikającego z wystawionych faktur VAT