Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 1293/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi Nr [...], w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia dokonania prawidłowego podłączenia urządzeń do instalacji gazowej

II OZ 1279/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie części obi...

II SA/Ke 520/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bd 278/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-06-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego

OZ 992/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-10

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie egz...

II OZ 6/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego