Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 1198/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę postanaw...

II OZ 1410/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Bd 13/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania.

II OZ 1339/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-05

Skarga w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SO/Lu 49/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-11-09

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...]., znak [...]

II OSK 50/05 - Wyrok NSA z 2006-01-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Olsztynie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OSK 53/05 - Wyrok NSA z 2006-01-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Olsztynie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OSK 930/05 - Wyrok NSA z 2006-06-29

Skarga kasacyjna na postanowienie Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 1340/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-05

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 51/05 - Wyrok NSA z 2006-01-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Olsztynie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2