Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 182/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie opłaty legalizacyjnej w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Rz 260/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-09-11

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowę i remont linii energetycznej

II SA/Kr 334/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia wniesienia odwołania z uchybieniem terminu

II OZ 515/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 521/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie pozwolenia na wznowienie robót...

II OZ 581/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części postanaw...

II OZ 1231/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu

VIII SA/Wa 461/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VIII SA/Wa 467/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania obiektu
1   Następne >   +2   +5   +10   24