Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 334/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia wniesienia odwołania z uchybieniem terminu

VII SA/Wa 442/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu zaniechania dalszych robót budowlanych przy budowie budynku garażowo

II SA/Gd 363/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 485/07 - Wyrok NSA z 2008-07-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody L. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 336/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu

II SA/Kr 394/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia obowiązku doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu poprzedniego

II OZ 763/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gd 232/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oraz stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 770/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w L. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Gd 156/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
1   Następne >   2