Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Sz 804/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-17

Wniosek w przedmiocie doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego

II SA/Sz 13/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu w sprawie robót budowlanych

II SA/Sz 420/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-05-14

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego

II SA/Sz 911/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-16

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 1244/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie złego stanu technicznego obiektu

II SA/Sz 921/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-22

Wniosek w przedmiocie legalności wykonanych robót budowlanych