Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Lu 274/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Gl 257/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Bk 469/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy nakazania rozbiórki

II SA/Bk 264/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-15

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki wybudowanego zbiornika

II SA/Kr 1052/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-19

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

II OZ 395/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oku, nr [...] w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SAB/Bk 6/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-12-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku

II SA/Sz 1023/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II OZ 645/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 352/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie rozbiórki rozbudowy altany
1   Następne >   +2   +5   +10   28