Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 1155/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , znak [...], w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1665/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary za nielegalne użytkowanie budynku

VII SA/Wa 1519/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-18

Skarga Stowarzyszenia [...]' na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 1995/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 465/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 1978/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-11

Skarga S. B. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 1614/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-08

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania

II OZ 1148/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Gd 521/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przywrócenia terminu i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

VII SA/Wa 1438/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-22

skarg L. i S. K., [...] na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   3