Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 352/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie rozbiórki rozbudowy altany

II SAB/Wr 17/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-26

Wniosek D. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T.

II SA/Gl 281/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie opłaty legalizacyjnej w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 281/09

II SA/Gd 699/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przedstawienia projektu budowlanego zamiennego

II SA/Kr 1738/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wymierzenia kary za nieprawidłowości

VII SA/Wa 2128/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-08

Skarga W. N. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Kr 166/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Wniosek J. F. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Inspektora Nadz...

VII SA/Wa 1177/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 2203/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-15

Skarga I. H. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1053/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania
1   Następne >   3