Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 395/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oku, nr [...] w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

VII SA/Wa 319/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi I. Z. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 755/07

II SA/Gd 734/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przedłożenia określonych dokumentów

VII SA/Wa 268/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-14

Sprawa ze skargi: W. T. uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie: skreślenia z listy członków okręgowej izby inżynierów budownictwa

II SA/Ol 1002/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-28

Wniosek w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie '[...]' Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki części obiektu budowlanego

VII SA/Wa 1630/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VII SA/Wa 962/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Łd 1020/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-12

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie istniejącego budynku mieszkalnego

II OZ 418/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie oku nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej
1   Następne >   3