Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Kr 13/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-20

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania