Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SAB/Bk 28/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-05-31

Wniosek w przedmiocie niewykonania postanowienia wyznaczającego termin do rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania w celu stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SA/Bk 579/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-11-06

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku

II SA/Bk 546/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-02-02

Wniosek w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych przy budynku gospodarczym

II SA/Bk 547/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-02-02

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania wykonania określonych robót budowlanych

II SAB/Bk 1/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-05-31

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego

II SA/Bk 215/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-06-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania legalizacyjnego

II SAB/Bk 30/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-04-19

Wniosek w przedmiocie niezałatwienie wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego

II SA/Bk 730/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-01-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej

II SA/Bk 30/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-03-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Bk 121/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-10-02

Wniosek w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu