Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Sz 1392/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-05-18

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 1263/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-01-16

Wniosek w przedmiocie doprowadzenia samowolnie wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem

II SA/Sz 848/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-09-24

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 622/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-30

Wniosek w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Sz 63/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

II SA/Sz 60/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Sz 1392/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-07-12

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia