Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Łd 239/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Łd 393/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 1076/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-28

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania wznowieniowego dotyczącego udzielenia pozwolenia na rozbiórkę

II SA/Łd 593/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-09-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wyznaczenia organowi pierwszej instancji dodatkowego terminu załatwienia sprawy

II SAB/Łd 9/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-14

Wniosek w przedmiocie bezpiecznego użytkowania budynku

II SA/Łd 240/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Łd 242/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Łd 1007/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Łd 419/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-05

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 489/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-09-10

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   2