Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gd 667/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem

II SA/Gd 520/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wykonania robót budowlanych

II SA/Gd 759/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gd 236/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-07-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gd 755/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gd 755/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gd 84/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wydania zaświadczenia o zgodności wykonanych robót budowlanych z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 74/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-14

Skarga K. W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gd 641/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gd 176/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   2