Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1523/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

VII SA/Wa 1868/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 1682/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-21

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 1230/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego

VII SA/Wa 1316/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1307/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

VII SA/Wa 554/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

VII SA/Wa 169/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 2089/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odstąpienia od nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych
1   Następne >   +2   +5   8