Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Wr 321/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania we wznowionym postępowaniu decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie kotłowni gazowej

II OZ 644/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

II SA/Łd 239/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-06

Skarga kasacyjna na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Łd 411/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-09

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku sporządzenia projektu budowlanego zamiennego

II OZ 626/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 994/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-08-13

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu tymczasowego

II SA/Gl 199/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-27

skarg A. L. - G. i H. L. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie budowy obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżącego H. L. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu

II SA/Gl 518/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-28

Skarga M. L.S., M. P. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego na skutek wniosku skarżącej M. L.S. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 518/13

II OZ 663/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 2049/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-27

Wniosek w przedmiocie odstąpienia od nałożenia obowiązków wykonania określonych czynności lub robót budowlanych
1   Następne >   2