Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Po 1069/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-25

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Po 1075/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 658/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-12

Wniosek w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego;

II SA/Po 1124/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

II SA/Po 479/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-11

Wniosek w przedmiocie nakazania wykonania określonych czynności

IV SA/Po 650/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-13

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku dostarczenia ekspertyzy technicznej

II SA/Po 562/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Po 839/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-04

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę budynku mieszkalnego

II SA/Po 325/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia
1   Następne >   2