Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 1195/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Gd 477/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki

II SA/Ke 986/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-01-24

Wniosek w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Po 699/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Wr 496/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Wniosek w przedmiocie rozbudowy części usługowej budynku mieszkalno

II SA/Bd 1163/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-04

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Ol 1048/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-01-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozwolenia na wznowienie robot budowlanych

II SA/Ke 375/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-01-24

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Go 895/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu garażowo

II SA/Bk 530/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-01-26

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego oraz nałożenia obowiązku uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie budynku
1   Następne >   +2   +5   +10   26