Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Op 555/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych na skutek wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

II OZ 1458/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia grzywny w celu przymus...

II SA/Kr 16/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-16

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 1595/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki samowolnie zrealizowanej rozbudowy

II OZ 467/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi oraz uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Rz 1261/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-02-20

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki placu składowego

II SA/Bk 516/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-21

Wniosek w przedmiocie nakazania wykonania określonych czynności i robót budowlanych

VI SA/Wa 410/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-27

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania

II OZ 229/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 373/17 ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie obowiązku wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Sz 1361/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-20

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   18