Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 1458/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia grzywny w celu przymus...

II OZ 1595/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki samowolnie zrealizowanej rozbudowy

II OZ 467/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi oraz uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 229/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 373/17 ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie obowiązku wykonania określonych robót budowlanych

II OZ 230/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2287/17 ze sprzeciwu B. Z. od decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 350/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 310/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie nakazu doprowadzenia budynku do stanu poprzedniego

II OZ 278/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-10

Skarga w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na upomnienie w sprawie wykonywania określonych robót budowlanych

II OZ 79/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...]2017 r. nr [...] w przedmiocie sporządzenia i przedłożenia projektu budowlanego zastępczego oraz wykonania robót budowlanych

II OZ 153/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania nieważnościowego
1   Następne >   +2   +5   7