Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gd 263/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-03

Wniosek w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 524/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-20

Wniosek strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu

VII SA/Wa 1611/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-11

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej

II SA/Łd 759/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-07

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II OZ 845/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-05

Zażalenie od postanowienia WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze sprzeciwu K. G. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] , nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu letniskowego

II SA/Lu 565/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego

II SA/Kr 529/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-14

Wniosek uczestnika KLUB SPORTOWY [...] z siedzibą w K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] znak [...] w przed...

II SA/Wr 493/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-12

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 859/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   3