Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Łd 81/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-10

Wniosek w przedmiocie obowiązku dostarczenia oceny technicznej budynku mieszkalnego

II SA/Łd 934/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-16

Wniosek w przedmiocie odmowy rozbiórki części ogrodzenia wybudowanego między nieruchomościami

II SA/Łd 1107/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-23

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie budowy budynku garażowo

II SA/Łd 280/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-05

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Łd 952/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-26

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 1076/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-07

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania wznowieniowego dotyczącego udzielenia pozwolenia na rozbiórkę

II SA/Łd 239/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Łd 310/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-15

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku mieszkalnego

II SA/Łd 1092/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-03-09

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego

II SA/Łd 221/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-29

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki
1   Następne >   +2   +5   +10   13