Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Op 262/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności robót budowlanych na skutek wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 15/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-05-27

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia do wykonania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Op 16/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-05-13

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia do wykonania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Op 151/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego na skutek wniosku skarżących o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 216/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-07-20

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia ekspertyzy technicznej

II SA/Op 331/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o sprzeciwie do zgłoszenia budowy

II SA/Op 531/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-14

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Op 437/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie nałożenia obowiązku przedstawienia oceny technicznej na skutek wniosku A. M. i K. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem

II SA/Op 256/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty Krapkowickiego w przedmiocie zmiany pozwolenia na budowę na skutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 270/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-07-04

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego
1   Następne >   2