Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 81/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przed...

II SA/Go 510/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-08-05

Wniosek w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej

II SA/Ke 705/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-05-23

Wniosek w przedmiocie nakazu wykonania obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej

II SA/Wr 431/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-05

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Po 1053/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-02-21

Wniosek w przedmiocie nakazu wykonania mineralizacji powierzchni pasów przeciwpożarowych

II SA/Ke 463/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-11-17

Wniosek w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej

II OZ 450/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach znak [...] w przedmiocie nakazu wykonania obowiązków z zakresu ochr...

II OZ 268/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w P. , nr [...] w przedmioci...

II SA/Ke 222/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-04-30

Wniosek w przedmiocie nakazu wykonania obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej

VII SA/Wa 2309/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie nałożenia określonych obowiązków
1   Następne >   2