Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SA/Wa 237/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-21

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych