Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Ol 1106/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-10-09

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie pozwolenia na budowę