Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SAB/Wr 29/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie nierozpatrzenia podania i nieprzekazania według właściwości sprawy wydania zezwolenia na wykonanie przyłącza instalacji wodnej na strychu

II OSK 50/05 - Wyrok NSA z 2006-01-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Olsztynie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OSK 53/05 - Wyrok NSA z 2006-01-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Olsztynie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 959/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie S K O w L. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego

II SA/Bk 304/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-30

Wniosek w przedmiocie oddalenia wniosku o wstrzymanie zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie o przekazanie według właściwości podania w spraw...

II SA/Rz 386/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-06-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OZ 254/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-03

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie nierozpa...

II OSK 51/05 - Wyrok NSA z 2006-01-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Olsztynie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 571/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu oku nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie wszczęcia z urzędu egzekucji administracyjnej

II SA/Łd 601/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-28

Wniosek w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu
1   Następne >   2