Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 990/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-29

Wniosek M. S.A. w W. reprezentowanej przez radcę prawnego M. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 990/08

II SA/Sz 341/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-19

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę

II SA/Gl 257/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Ke 759/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-08-10

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 1052/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-19

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

II SAB/Bk 6/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-12-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku

II OZ 918/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego , nr [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OZ 7/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

II SA/Rz 260/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-09-11

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowę i remont linii energetycznej

II SA/Sz 732/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-03

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   54