Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Kr 1124/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-29

Wniosek w przedmiocie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych

III SA/Gl 2112/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie opłaty paliwowej w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

III SA/Gl 2118/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie opłaty paliwowej w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

III SA/Gl 2107/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie opłaty paliwowej w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

I SO/Rz 1/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-21

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I GZ 24/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie , znak: [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbior...

I GZ 235/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie znak: [...] w przedmiocie opłaty paliwowej

III SA/Łd 1033/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji określającej zobowiązanie w opłacie paliwowej za maj 2014 r.

III SA/Łd 1044/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania w opłacie paliwowej za czerwiec 2014 roku