Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I GZ 24/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie , znak: [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbior...