Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Go 318/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-17

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

II GZ 214/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w R. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji

III SA/Kr 147/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-27

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

VII SA/Wa 641/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie usunięcia drzew stanowiących przeszkody lotnicze

I OZ 1087/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SA/Łd 661/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-07-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe

II SA/Ke 363/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-01-21

Wniosek w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

VI SA/Wa 2595/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-30

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dotyczącym ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków

VI SA/Wa 46/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-18

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 1220/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   100