Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OSK 1099/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 2/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-04

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wpisu do ewidencji instruktorów

I OZ 928/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego Nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej