Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Go 286/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie odmowy wyrejestrowania pojazdu

II SA/Go 190/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VI SA/Wa 764/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-22

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

II SA/Po 695/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego;

VIII SA/Wa 310/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SA/Gd 45/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie wymiany prawa jazdy

VI SA/Wa 2005/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-06

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego i publicznego z drogi krajowej

II SA/Po 682/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-08

Wniosek w przedmiocie kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

II SA/Gl 216/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie uprawnień do kierowania pojazdami w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

III SA/Wr 250/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-18

Skarga Z. S. na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy dokonania zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym samochodu ciężarowego, wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku
1   Następne >   +2   +5   9