Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OZ 1087/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SA/Łd 661/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-07-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe

II SA/Ke 363/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-01-21

Wniosek w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

VI SA/Wa 2595/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-30

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dotyczącym ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków

VI SA/Wa 46/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-18

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 1220/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Wr 565/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję D I C we W w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczenia wymaganej opłaty za przejazd po drogach krajowych

II SA/Go 285/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Po 411/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie skierowania na badanie sprawności w zakresie kierowania pojazdami
1   Następne >   +2   +5   8