Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OZ 1087/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

II SA/Go 285/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Po 411/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie skierowania na badanie sprawności w zakresie kierowania pojazdami

III SA/Lu 298/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-10-20

Skarga L. W. na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 126/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-26

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

III SA/Gd 354/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

III SA/Łd 155/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-08-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wymiany prawa jazdy

II SA/Ke 502/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-01-08

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu

III SA/Wr 451/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-15

Skarga J K na postanowienie S K O we W w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia, wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia zażalenia skarżącego na postanowienie o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu...
1   Następne >   +2   5