Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Go 318/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-17

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

VII SA/Wa 641/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie usunięcia drzew stanowiących przeszkody lotnicze

III SA/Wr 617/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-25

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne,

III SA/Wr 262/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy dokonania zmiany w dowodzie rejestracyjnym w części dotyczącej rodzaju pojazdu wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

VI SA/Wa 541/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-12

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie ustawy o transporcie drogowym

VI SA/Wa 945/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-10

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji

VIII SA/Wa 102/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie zawieszenia licencji pilota śmigłowca turystycznego

VI SA/Wa 544/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-27

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

VII SA/Wa 901/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie uznania skargi za bezzasadną

II SA/Gl 60/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie uprawnienia do kierowania pojazdami na skutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi
1   Następne >   +2   +5   9