Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Kr 643/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-21

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SA/Kr 861/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-25

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Wr 264/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-26

Skarga G. K., na decyzję SKO we W., w przedmiocie przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji w zakresie nie wydania zezwolenia dla lokalizacji zjazdu indywidualnego, wniosku pełnomocnika skarżącej z dnia [...] r., o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA z dnia [...] r. sygn. akt III SA/Wr 264/09,

II SA/Go 542/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-13

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

VI SA/Wa 1664/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-08

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Gl 1094/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie przebudowy zjazdu z drogi publicznej w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

VI SA/Wa 1786/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy