Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Bd 896/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-10-05

Wniosek w przedmiocie wykreślenia pojazdu z ewidencji pojazdów

II GZ 106/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego , nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II SA/Bk 698/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-01-11

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

VI SA/Wa 1132/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-07

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 422/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-28

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Bk 597/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-01-12

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie zwrotu opłaty administracyjnej za badania lekarskie i orzeczenie co do istoty sprawy

I OZ 126/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami

VI SA/Wa 406/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-29

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 407/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-29

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 1447/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-10

Wniosek M. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   12