Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Sz 504/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-12

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Sz 278/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-05-23

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Sz 1122/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-09-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1333/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-01-04

Wniosek w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu

II SA/Sz 1122/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 387/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-05-31

Wniosek w przedmiocie rejestracji pojazdu

II SA/Sz 494/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-08-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 332/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie wynagrodzenia za parkowanie pojazdu