Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VI SA/Wa 2232/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy bez wymaganego zezwolenia

VIII SA/Wa 227/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-16

Wniosek w przedmiocie skierowania na badanie lekarskie

VII SA/Wa 1763/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-18

Wniosek w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy reklamowej

VI SA/Wa 2542/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 416/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-13

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 518/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-17

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 2042/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-09

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 2082/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej

VI SA/Wa 2447/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-02

Wniosek o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. VI SA/Wa 896/08, oddalającym skargę R. J. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...]...
1   Następne >   3