Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VI SA/Wa 4148/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-12

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji nakładającej karę pieniężną za zajęcie pasa drogowego

VI SA/Wa 2709/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-08

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

II SA/Rz 969/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-29

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Łd 1246/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

VI SA/Wa 2313/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-23

Wniosek w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego

I OZ 87/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie skierowania na egzamin kontrolny sprawdzający kwalif...

III SA/Kr 983/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-23

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

I OZ 198/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Z. K. na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w O. w przedmiocie wpisu punktów karnych do ewidencji kierowców

I OZ 1860/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , znak: [...] w przedmiocie zobowiązania do zapłaty kwoty tytułem zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem i likwidacją pojazdu

VI SA/Wa 1875/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-04

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
1   Następne >   +2   +5   +10   24