Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Po 157/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

III SA/Po 899/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy wydania prawa jazdy,

III SA/Po 1227/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji nakładającej karę pieniężną za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

III SA/Po 79/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu

III SA/Po 357/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-01

Wniosek w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu, po wznowieniu postępowania;

III SA/Po 361/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w ... w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

III SA/Po 271/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w ... w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

III SA/Po 178/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w ... w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

III SA/Po 298/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami

III SA/Po 368/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym,
1   Następne >   2