Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Lu 1284/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektor Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

II SA/Gl 916/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia skargi

II SA/Ol 960/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-01-09

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
1   Następne >   +2   +5   +10   21