Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Sz 419/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-05-30

Wniosek w przedmiocie uiszczenia wpisu sądowego w sprawie Jego skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

II GZ 184/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-29

Zażalenie od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym

VI SA/Wa 2154/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-28

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

I OZ 439/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu

II SA/Rz 420/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-23

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

VI SA/Wa 2156/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania