Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Gl 221/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie dozoru pojazdu w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I OZ 805/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

VI SA/Wa 1071/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-03

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

III SA/Kr 1426/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-25

Sprawa ze skargi B. K. na pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy usunięcia 6 punków wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

III SA/Wr 46/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania

VI SA/Wa 566/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-13

Wniosek w przedmiocie kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

II SA/Go 590/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na skutek wniosku G.S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

VI SA/Wa 1619/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-18

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 1046/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-11

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
1   Następne >   2