Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Wr 659/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-09

Skarga R. P. na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy zwrotu zatrzymanego prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku fiskalnego skargi kasacyjnej,

II GZ 458/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

II GZ 474/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II SA/Sz 1131/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-01-18

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

I OZ 4/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie unieważnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy

II SA/Po 335/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia prawa jazdy

II GZ 36/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Radomiu znak: [...] w przedmiocie zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia

II GSK 1897/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

III SA/Gd 666/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

III SA/Gd 664/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-03-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.
1   Następne >   +2   4