Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 2020/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-29

Wniosek w przedmiocie wykreślenia z ewidencji instruktorów techniki jazdy

VI SA/Wa 1786/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VI SA/Wa 2020/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Wniosek w przedmiocie wykreślenia z ewidencji instruktorów techniki jazdy

VI SA/Wa 706/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-09

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie cofnięcia licencji przewozowej i umorzenia postępowania odwoławczego przywrócić termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi