Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VI SA/Wa 706/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-09

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie cofnięcia licencji przewozowej i umorzenia postępowania odwoławczego przywrócić termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi